Personvernerklæring for Fagskolen for bokbransjen - juli 2018

 

1         Innledning

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk.

Fagskolen er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov og vi tar personvern alvorlig. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvern.

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på telefon 93442425 eller e-post info@fagskolen.no.

2         Nettstedet

Nettstedet gir deg informasjon om oss og våre tjenester. Når du går inn på og tar i bruk nettsiden, kan vi innhente opplysninger om deg i henhold til denne erklæringen.

Nettstedet bruker for tiden ikke informasjonskapsler(cookies) for å samle inn informasjon på overordnet nivå om hvordan besøkende bruker nettstedet, men det kan bli aktuelt i fremtiden. Hensikten med cookies er å forbedre nettstedet og gi deg en bedre brukeropplevelse.

3         Hvilke opplysninger samler vi inn?

For å sikre god service og korrekt håndtering, lagrer Fagskolen følgende opplysninger om studentene: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, arbeidssted, arbeidsgiver og alder. Vi oppbevarer kun personopplysningene så lenge de er relevante og nødvendige for å kunne administrere forholdet til studenten. Det betyr blant annet studenters personopplysninger beholdes slik at det er mulig å utstede nytt vitnemål til studenten etter at studiene er fullført.

Du kan kontakte oss dersom du ønsker innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi har lagret, eller dersom du ønsker å endre eller å slette dine lagrede opplysninger.

4         Om deling av personopplysninger

Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter, men vi må utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov eller av offentlig myndighet.