Fagskolen for bokbransjen er en yrkesrettet utdannelse som gir kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging i alle deler av bokbransjen.

Studiet passer for ansatte i norsk bokhandel, forlag og andre som ønsker å jobbe i bransjen.
Utdanningen gir bred innsikt i og kjennskap til alle deler av norsk bokbransje.

Den gir samlet sett en unik kompetanse, kontakter og erfaring. 

 

OM Les mer om Fagskolen for bokbransjen.

OM

Les mer om Fagskolen for bokbransjen.

Bli Student!  Søk her for semesteret 17/18!

Bli Student! 

Søk her for semesteret 17/18!