FAGSKOLEN FOR BOKBRANSJEN 30 FAGSKOLEPOENG

Utdanningen gir en bred innsikt i alle deler av norsk bokbransje og gir samlet sett unik faglig påfyll på kort tid.

Tilbakemeldingene fra våre studenter viser at over 90 % får nye muligheter etter et år på skolen, samt at større nettverk og oversikt over bokbransjen gir mer trygghet i eksisterende jobb. Hele 30 % oppgir at de får nye lederjobber etter utdanningen.

Ønsker du å begynne hos oss?

Det er allerede nå mulig å søke om studieplass for skoleåret 2017/2018. Vi tilbyr et spennende deltidsstudium over 11 uker med 3 samlinger i løpet av skoleåret. Stipend og lån kan søkes via Lånekassen.

Laste ned søknadsskjema:
Word-filSøknad:

Studieplan

Studiet gjennom-
føres som et deltidsstudium parallellt med ordinær jobb, og fordeler seg på 3 perioder på totalt 11 uker.

Les mer om studieplanen:

Fagene

Våre fag er til en hver tid oppdatert i forhold til kravene fra bokhandel og forlag. For kommende semester har vi åtte fag på timeplanen.

Les mer om fagene her:

Forelesere

Fagskolen benytter seg av dyktige fore-
lesere, både eksterne og fra bransjen.

Les om våre foreleserne:


Introduksjonskurs 5. april

Kurset gir en rask innføring og er egnet både for deg som er ny i bransjen og deg som ønsker en oppdatering.

Last ned program