STUDIEPLAN


STUDIET 2017-2018

Fagskolen gir deg verdifull faglig kompetanse så vel som ny inspirasjon og nettverksbygging i alle deler av bokbransjen.

Du vil knytte sterke bånd til kollegaer og du vil møte mange ledere gjennom våre bedriftsbesøk hos forlag, bokhandlere, distribusjonssentraler, organisasjoner, litteraturhus og andre viktig bransjeinstanser.

I tillegg får du med deg den innholdsrike studieturen utenlands der vi møter bransjeledere og henter verdifull innsikt og inspirasjon. Du vil videre få god innsikt i alle aspekter rundt de muligheter digitaliseringen gir bransjen.

Enten du jobber i bransjen i dag, eller har lyst til å ta steget inn i denne spennende bransjen, får du verdifull tilførsel av innsikt, kompetanse og kontakter gjennom et spennende studie.

Studiet gjennomføres som et deltidsstudium parallellt med ordinær jobb. Undervisningen foregår i Fagskolens lokaler i Oslo sentrum, og fordeler seg på 3 perioder på totalt 11 uker.

HØST 2017:

4 uker fra 25. september til 20. oktober 2017

VINTER 2018:

2 uker fra 29. anuar til 9. februar 2018, inkludert studietur

VÅR 2018

5 uker, fra 9. april til 11. mai 2018, inkludert eksamen

Skoledagen starter kl. 08.30 og avsluttes kl. 16.00.

Her kan du se timeplanen for en tilfeldig valgt uke

Studenten skal i løpet av studiet også besvare 10 brev i litteratur, som omfatter bl.a. norsk/nordisk litteratur, verdenslitteratur og barne- og ungdomslitteratur. Oppstart i midten av august 2017.

Vi legger stor vekt på interaktivitet mellom forelesere og studenter. Du vil få stor glede av erfaringsutveksling med klassekamerater fra hele landet.

Det forventes av studentene prioriterer forelesningene. Det er lagt opp til at studiet kan kombineres med vanlig jobb, men arbeidsgiver bør være fleksibel mht. arbeidstid etc. slik at studenten får tid til å besvare innleveringsoppgavene og annen foreberedelser før skoleperioden.

EKSAMEN

Studiet avsluttes med to individuell skriftlig eksamen og en tverrfaglig prosjektoppgave som går over 2 dager. Vi har totalt 8 fag og disse er inndelt i følgende tre temaområder:

Tema: Litteratur og bransjekunnskap

  • Litteratur: brevinnlevering
  • Bransjekunnskap: skriftlig eksamen og tillatt hjelpemiddel under eksamen er Bokavtalen.

Tema: Drift og ledelse

  • Tverrfaglig prosjektoppgave. Alle kilder er tillatt og skal oppgis i oppgaven.

Tema: Økonomi, markedsføring og jus

  • Skriftlig eksamen og tverrfaglig prosjektoppgave. Pensum bøker og notat fra forelesningene, samt kalkulator og lovsamling er tillatt under eksamen.

VITNEMÅL

Etter fullført eksamen og innlevering av alle brev får studenten vitnemål med karakterer

  • Brevinnlevering: bestått/ikke bestått
  • Tverrfaglig prosjektoppgave: bestått/ikke bestått
  • Skriftlig eksamen, karakterer A-E (bestått) F (ikke bestått)

Last ned Studieplanen i PDF-format her