HISTORIEN

Skolen ble etablert i 1915, etter et initiativ av Norsk Bokhandlermedhjelperforening.

Første kull startet på Ruseløkka folkeskole 15. mars 1915. Første kull hadde 14 elever.

I 1935 fikk skolen lokaler i Oslo Lærerskole i Wergelandsveien, hvor studiet baserte seg på kveldsundervisning. Fra 1935-1958 uteksaminerte skolen i alt 441 elever, 268 menn og 173 kvinner.

Skolen ble en sikker plattform for mange som ville åpne eller overta bokhandel og må ha sin del av æren for at antallet bokhandlere vokste kraftig mellom 1935 og 1960. Blant elevene var det både medhjelpere, bokhandlere og forlagsfolk.

Opprinnelig ble det drevet ettermiddagskole, slik at elevene hadde praksis i en bokhandel om formiddagen, samtidig som man hadde krav på full lønn fra arbeidsgiver i den perioden skolen varte.

Det første året som skolen holdt til i Bokhandelens Hus i Øvre Vollgate 15 var i 1966. Skolen byttet navn i november 1972 fra Bokhandlerskolen til Fagskolen for bok og papir.

Utdanningen foregikk i mange år over halvannet år, med brevundervisning og en kort elevsamling første år og 14 ukers klasseundervisning påfølgende vårsemester. Fra høsten 2006 ble studiet endret til tre samlinger, totalt 11 uker og parallell brevundervisning i litteratur over et år. Skolen ble i 2009 godkjent av NOKUT og endret i 2011 navnet til FAGSKOLEN FOR BOKBRANSJEN og studiet har siden gitt 30 studiepoeng.