OM

Fagskolen for bokbransjen er en yrkesrettet utdannelse som gir kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging i alle deler av bokbransjen.

Det er en yrkesrettet utdannelse for ansatte i norsk bokhandel, forlag og andre som ønsker å jobbe i bransjen. Den gir samlet sett en unik kompetanse, kontakter og kjennskap til alle deler av bokbransjen.

Det er to ansatte ved skolen, administrasjonsleder og rektor. Skolen baser seg på en stab av faste forelesere, samt en rekke gjesteforelesere fra bransjen. Vi har et tett samarbeid med de ulike aktørene i bokbransjen, bla via bedriftsbesøk.

Studiet er godkjent av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Dette gjør at våre studentene får 30 studiepoeng ved gjennomført studie.

Skolen drives som deltidsstudie på totalt 11 uker fordelt på tre samlinger over et år, samt innlevering av litteraturbrev i gjennom hele skoleåret. Skolen har kontor i Universitetsgata 20 i Oslo.