Forelesere

 
 
 
Jeanette Raad

JEANETTE RAAD

Jeanette Raad har sitt hovedvirke som økonomidirektør i Løvenskiold Handel AS. Hun har vært controller/adm.leder i Universitetsforlaget, forretningsutvikler i Gyldendal Norsk Forlag, økonomi og prosjektdirektør i ARK Bokhandel AS og konserndirektør i GyldendalASA. Det er med andre ord en foreleser som har lang og solid erfaring i bokbransjen.

I økonomiundervisningen legger Jeanette stor vekt på å gjøre faget så praktisk og relevant som mulig. Det gjøres ved å bruke eksempler og problemstillinger fra bransjen. Videre er det et hovedpoeng å finne ut hva som ligger bak tallene – hva forteller de oss om den reelle økonomiske situasjonen. Undervisningen består av en kombinasjon av tradisjonell undervisning og arbeid med konkrete oppgaver – både regneoppgaver og diskusjonsoppgaver.

 

PER ARNE TANDBERG

Per Arne Tandberg er vår foreleser i jus. Han er advokat i firmaet Advokatforum. Hans kjernekompetanse er arbeidsrett, kontraktsrett, kjøpsrett og fast eiendom.

Per Arne tar oss igjennom regler om kjøp og salg, markedsføring, arbeidsrett mv. Med dette faget blir studentene klar over hvilke regler de må kjenne til i forbindelse med arbeidet, herunder hvilke rettigheter kundene og selger har, samt bestemmelser om markedsføring og arbeidslivets regler mv.

Per Arne gjør lov og rett til et spennede fag for våre studenter.

 
 
Tom Blix

Tom Blix

Tom Blix underviser i salg. Han er siviløkonom fra BI og har mange års erfaring med salg og markedsføring innenfor butikk, leverandørsiden, undervisning og sisteleddsbyråer. Han driver nå sitt eget firma Retail Support AS.

Faget salg gir deg fortståelse for at jo mer kunnskap vi har om produktene, kundene og oss selv, jo større er sjansen for å lykkes i “sannhetens øyeblikk” med kundene. Det er den som tilfredsstiller kundens behov best som vinner i dagens harde konkurranse.

Faget lærer deg om kundens adferd før, under og etter et kjøp. I tillegg lærer du om din egen rolle, bl.a. hvordan du skal møte kunden, finne behovene, kunne argumentere, få kunden til å bestemme seg og selvsagt hvordan du skal kunne selge mer.

Vi bruker praktiske eksempler som “knagger” for teorien. Vi går også ut i bokhandel for å lære, vi bruker bilder for å illustrere, og vi tar gjerne et case eller to fra studentenes egne butikker.

 
 

INGUNN LINDBORG

Ingunn Lindborg underviser i kommunikasjon, mediekunnskap og litteratur.
Hun har vært lærer på Fagskolen siden 1985, og har undervist i både litteraturkunnskap, sjangerproblematikk og markedsføring.
Hun har hovedfag i Nordisk litteratur og har også markedsøkonomi som fag.

Ingunn var daglig leder i bokhandel før hun gikk over i forlagsbransjen, hvor hun har jobbet både som markedssjef og informasjonssjef. Nå er hun kommunikasjonssjef for digitale kanaler i CappelenDamm.

En forutsetning for god markedsføring er å bestemme og forstå de målgruppene man skal selge til. Målgruppekunnskap og kommunikasjon med målgruppene er derfor en viktig del i Ingunns undervisning. Gjennom verktøy som Norsk Monitor og markedsundersøkelser av folks lesevaner, ser hun hvordan virkemidler fungerer, bl.a. kommunikasjon gjennom annonser, kataloger, sjangerplassering, omslag og medieomtale.

Studentenes egne erfaringer fra bokhandel vil gi viktige innspill til å forstå hva god målgruppekommunikasjon er.

 
 
 
 
Arild Bjørn Larsen
 

ARILD BJØRN-LARSEN

Arild Bjørn-Larsen er den som underviser i markedsføring. Han jobber til daglig som direktør for marked og forretningsutvikling hos Westerdals. Han har tidligere vært markedsdirektør i selskapene Apple, NetCom, Getronix og Norligruppen. Han har i tillegg etablert og vært leder for konsulentselskaper som JBR/McCann Multimedia, Spray GK og Tarantell.

Fra 2001 og frem til juli 2009 jobbet han som markedsdirektør i Norligruppen og har de siste årene ledet bokhandlerforeningens digitaliseringsutvalg. Han har også jobbet som rådgiver for selskaper i dansk og svensk bokbransje.

Arild legger stor vekt på kombinere markedsføringsteori med praktiske eksempler både fra bokbransjen og andre bransjer, og han liker å utfordre studentene i selv å ta stilling til hvordan bokhandlere og forlag driver sin markedsføring. I tillegg er han opptatt av å gi studentene god innsikt i de endringer digitaliseringen vil medføre for alle ledd i bokbransjen.

 
 
 

Cathrine Lie Strand

 

Cathrine underviser i ledelse. Hun har en bachelor i ledelse fra BI/NMH og er utdannet Team og Executive Coach. Hun har jobbet med ledelse i større varehandelskjeder siden 1995, innenfor områdene drift, markedsføring, HR og lederutvikling. Hun har vært med på større endringsarbeid og omorganiseringer, og hatt ulike lederroller hos Mester Grønn, IKEA, Life, Libris og Norli. Hun har også jobbet som kursleder ved Norges Varehandelshøyskole og karriererårgiver i AS3. I dag jobber hun som prosess-/endringskonsulent for store og mellomstore kunder i retail. Hun er styremedlem i Oslo Handelsstandsforening og blogger/skriver artikler om lederskap.

Emnet skal gi studenten en innføring i praktisk lederskap i butikk, teamarbeid, endringsledelse, motivasjon og kommunikasjon. Selv om studenten selv ikke er personalleder, så vil han i mange tilfeller opptre som en leder, i en avdeling, overfor kunder, i gruppesamspill via sin kompetanse og erfaring osv. Vi skal gi studenten innsikt i ulike ledelsesprinsipper som er avgjørende for godt lederskap i dag.


 

Heidi Christoffersen

Heidi Christoffersen har sitt daglige virke som høyskolelektor (cand.philol.) i norsk språk, litteratur og kultur ved Høyskolen i Sørøst-Norge, campus Bø i Telemark. Hun har hovedfag i tverrfaglige kulturstudier med ei litterær og historiefilosofisk hovedoppgave. Foruten praktisk pedagogikk har hun norsk, engelsk og historie i fagkretsen. I tillegg til mange års erfaring som lærer i private og offentlige videregående skoler i Norge og Belgia, har hun arbeidet som korrekturleser av forskningsrapporter, drevet frilansvirksomhet for lokalaviser i Telemark og på frivillig basis arrangert bokkaféer gjennom kulturforumet Leonardos Øre som holder til på Gvarv.

 


GJESTEFORELESERE

I tillegg til våre faste forelesere benytter vi en rekke gjesteforelesere fra bokbransjen. De representerer en rekke institusjoner og bedrifter i bransjen og med dette får vi kjennskap til en rekke områder fra de som er spesialister innen emnet.

 • Trond Andreassen, formann i Norges Faglitterære forfatterforeningen
 • Cecilie Naper, førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo
 • Vebjørn Rogne, redaktør i Bok og Samfunn Bok365.
 • Trygve Åslund, forlagssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug
 • Trine Stensen, direktør i Den norske Bokhandlerforening
 • Kristenn Einarson, direktør i Den norske Forleggerforening
 • Kari Grossmann, forfatter og illustratør
 • John Thomasgaad, direktør i Norli Libris AS
 • Eli Gerhardsen, kjedeleder hos CampusBok AS / Akademika AS
 • Sveinung Råmunddal, styreleder i Fri Bokhandel BA
 • Geir Måstad, markedssjef i Sentraldistribusjon
 • Dag Elgethun, daglig leder i Hippopotamus AS
 • Hilde Bjerke Jacobsen, konseptsjef i Papirkompaniet AS
 • Silje Tretvoll, markedssjef i Forlaget Oktober AS
 • Even H. Kaalstad, salgs- og markedssjef i Aschehoug Forlag
 • Bjarne Buset, informasjonssjef i Gyldendal Norsk Forlag
 • Svein Skarheim, forlagssjef Universitetsforlaget
 • Kjersti Lersbryggen Mørk, informasjonskonsulent hos Norsk barnebokinstitutt
 • Tine Kjær, forlagssjef Vigmostad & Bjørke
 • Lars Mausethagen, salgssjef i Fagbokforlaget
 • Anne Gaathaug, forlagssjef i Kagge forlag
 • Sverre Tusvik, sjefredaktør i Samlaget
 • Ingebjørg Rype, Nasjonalbiblioteket
 • Elizabeth Sellevold, administrerende direktør i EBOK.NO
 • Mona Numedal, salgs- og markedansvarlig e-bok hos Den norske Bokdatabasen