Erfaringer fra tidligere studenter

Hva sier tidligere studenter om oss?

 
«Tiden på fagskolen er helt uvurderlig fordi jeg knyttet mange kontakter og fikk en helt annen forståelse for helheten i bransjen. Fagskolen dannet fundamentet for det som har blitt min karriere i bokbransjen.»
— Anette «Bokdama» Garpestad, Informasjonssjef i Cappelen Damm Agency
 
“Ett år på Fagskolen har gitt meg trygghet i faget og i møter med kunder. Jeg har også fått innsyn i og overblikk over kretsløpet som utgjør bokbransjen, fra forfatterens idé til boka er i hendene på kunden.”
— Nora Nordskar Hoel gikk på Fagskolen i 2015. Hun jobber nå som salgskonsulent i Pax forlag.
 
Børre Lund
”Fagskolen er med på å skape identitet som bokhandler, og den gir en følelse av bransjetilhørighet og felleskap som vanskelig kan skapes andre steder. Kombinasjonen av de ulike fagene gir en god forståelse av samspillet mellom de store linjene og de små detaljene.”
— Børre Lund gikk på Fagskolen i 2011/2012. Han er nå butikkleder for Tanum på Karl Johan.