Om oss

Oppdatert den 15. January 2017

Fagskolen

En yrkesrettet utdannelse som gir kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging i alle deler av bokbransjen.

Fagskolen for bokbransjen er en yrkesrettet utdannelse for ansatte i
norsk bokhandel, forlag og andre som ønsker å jobbe i bransjen.
Utdanningen gir bred innsikt i og kjennskap til alle deler av norsk bokbransje.

Den gir samlet sett en unik kompetanse, kontakter og erfaring

Fagskolen har egne lokaler i Bokhandelens Hus i Øvre Vollgate 15. Disse består av klasserom, kontor og et grupperom.

Det er to ansatte ved skolen, administrasjonsleder og rektor. Skolen baser seg på en stab av faste forelesere, samt en rekke gjesteforelesere fra bransjen. Vi har et tett samarbeid med de ulike aktørene i bokbransjen, bla via bedriftsbesøk.

Studiet er godkjent av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Dette gjør at våre studentene får 30 fagskolepoeng ved gjennomført studie.

Skolen drives som deltidsstudie med tre samlinger over et år, samt innlevering av litteraturbrev i gjennom hele skoleåret.

Historien

Skolen ble etablert i 1915, etter et initiativ av Norsk Bokhandlermedhjelperforening.

Første kull startet på Ruseløkka folkeskole 15. mars 1915. Første kull hadde 14 elever.

I 1935 fikk skolen lokaler i Oslo Lærerskole i Wergelandsveien, hvor studiet baserte seg på kveldsundervisning. Fra 1935-1958 uteksaminerte skolen i alt 441 elever, 268 menn og 173 kvinner.

Skolen ble en sikker plattform for mange som ville åpne eller overta bokhandel og må ha sin del av æren for at antallet bokhandlere vokste kraftig mellom 1935 og 1960. Blant elevene var det både medhjelpere, bokhandlere og forlagsfolk.

Opprinnelig ble det drevet ettermiddagsskole, slik at elevene hadde praksis i en bokhandel om formiddagen, samtidig som man hadde krav på full lønn fra arbeidsgiver i den perioden skolen varte.

Det første året som skolen holdt til i Bokhandelens Hus i Øvre Vollgate 15 var i 1966. Skolen byttet navn i november 1972 fra Bokhandlerskolen til Fagskolen for bok og papir.