Aktuelt

No more champagne and the fireworks are through….

25. May 2007

…..heter det i en kjent sang. Dette kan også stå som en beskrivelse etter at årets Eksamensfest på Fagskolen er over. Ett år med studier og brevundervisning, et stort antall forlags- og bedriftsbesøk, mange gjesteforelesere og to eksamener ble fredag 11. mai kronet med den tradisjonsrike eksamensfesten på Fagskolen.

Glemt var de siste dagers slit, og fornøyde studenter møtte opp pyntet til fest sammen med de faste foreleserne ved skolen. Det er alltid hyggelig å møtes slik, og i år ble det servert indonesiske spesialiteter fra en bugnede buffét. Champagne og vin var det også. Det var taler fra både forelesere og studenter – og det var med blandede følelser man feiret skoleavslutningen. Man har blitt godt kjent etter ett år i samme klasserom, men nå skal må gå hvert til sitt. Uansett er vi sikre på at mange har fått kontakter som man vil holde lenge på.

Kullet var det 92. som ble uteksaminert siden skolen ble startet, og det hyggelige med årets kull var at alle kjeder var representert + en representant for forlag + en skribent som nå skal starte bokhandel. Dette er alltid en fin sammensetning med tanke på erfaringsutveksling og diskusjoner i klassen.