Aktuelt

Fagskolen-forleggere er ikke som andre forleggere

10. April 2008

”Det er flott å tenke på at jeg, med et lite nystartet forlag, har kunnet lære så mye om bransjen og bokhandelkunder på kort tid i stedet for å måtte vente på å erfare det samme over flere år”, sier Svein Størksen, daglig leder i Magikon Forlag.

Svein og hans samboer Kristin Roskifte etablerte i 2007 det lille forlaget Magikon Forlag, med fokus på visuell kultur og kommunikasjon.

”Da vi startet forlaget hadde jeg lang erfaring som frilans illustratør og grafisk designer, og kjente bokbransjen først og fremt som leverandør av slike tjenester. For meg som nokså ny forlegger har Fagskolen vært en bra måte å komme inn i bransjen på”, sier Svein.

Fagskolen tilbyr utdanning som passer både forlag og bokhandel, samt andre som vil inn i bransjen. Svein anbefaler Fagskolen til andre folk i forlagene, enten du er i et lite eller stort forlag. Svein nevner de viktigste fordelene:


  • Året på skolen har gitt meg en helhetlig innsikt i bransjen og gitt et godt grunnlag for vår videre utvikling av Magikon forlag.
  • Deltidsundervisningen har muliggjort å jobbe samtidig.
  • Fagplanen knyttet til bokhandel har jeg opplevd som svært nyttig fordi det er bokhandlere man som forlegger skal ha et nært og godt samarbeid med.
  • Jeg har fått verdifull kunnskap og nettverk gjennom kontakten med de andre studentene og deltagelse på en rekke arrangementer.
  • I tillegg til den direkte bransjerelaterte undervisningen har jeg hatt godt utbytte av generelle fag som markedsføring, bedriftsøkonomi, jus og ledelse – som er viktig når man skal drive en egen bedrift.

Jobber du i forlag og føler at du har behov for litt mer bredde og dybde forståelse? Kontakt oss på Fagskolen og så kan vi fortelle deg litt mer.