Aktuelt

"Tanum og Notabene etablerer ny kjede i Norge”

28. May 2007

”Første butikk åpner på Ski Storsenter 15. oktober 2007, og skal hente det beste fra to vellykkede bokhandelskonsepter i Norge”.

Fagskolen legger vekt på å være à jour med bransjeutviklingen i Norge, men vi må nok innrømme at med denne påstanden så ligger vi litt vel mye i forkant. Tanum og Notabene har ingen slike planer, men dette var overskriften på årets gruppeeksamen på Fagskolen for bok og papir.

Logo forslag fra tre av gruppene

Logoforslag for de “nye” kjedene:
NoTat
Maraton
HokusBokus


Fagskolens ett-årige studium avsluttes med to eksamener, en tverrfaglig gruppeeksamen som går over 4 dager og en 6 timers individuell eksamen. Mandag den 30. april fikk studentene utlevert oppgaven som altså dreide seg om Tanum og Notabenes nye kjedekonsept i Norge. Oppgaven var omfattende og berørte sentrale elementer innen markedsføring, målgruppedefinisjoner, posisjoneringsstrategier, budsjettering, markedsplaner og personal.

De fire gruppene leverte sine besvarelser fredag 4. mai og hadde døpt den nye kjeden med ulike navn; Maraton, Bokoteket, Notat og Hokus Bokus. Alle gruppene hadde endt opp med valg av målgrupper som var relativt like; en særlig vekt på barn/ungdom og familier. Det var et omfattende arbeid som var lagt ned i oppgavene, og det meldes om mange og lange diskusjoner, kompromisser og kveldsarbeid. Sensuren er allerede falt og alle gruppene i årets kull bestod denne eksamenen.

Ønsker du å lese hele eksamensoppgaven klikk her