Fornøyde studenter

Nora Nordskar Hoel

“Ett år på Fagskolen har gitt meg trygghet i faget og i møter med kunder. Jeg har også fått innsyn i og overblikk over kretsløpet som utgjør bokbransjen, fra forfatterens idé til boka er i hendene på kunden.”

Nora Nordskar Hoel gikk på Fagskolen i 2015. Hun begynte hos Eldorado bokhandel høsten 2013 og er en lidenskapelig boknerd som elsker å formidle litteratur og leseglede.

Heidi Olavesen

”Jeg vil varmt anbefale Fagskolen for alle som vil ha et godt innblikk i bransjen, selv etter mange års erfaring hadde jeg mye å lære. På skolen fikk jeg en god forståelse for økonomi, i tillegg til markedsføring og ledelse. Et spennende år, det er bare å søke!

Heidi Olavesen tok eksamen på Fagskolen i 2015. Hun har jobbet 20 år i bokhandel og de siste 14 årene som butikksjef hos Notabene. Fra april 2016 er hun å treffe på hovedkontoret til Notabene, som driftscontroller.

Liv Åshild Gilje

“Jeg er veldig glad for denne utdanningen. Jeg er tryggere på ny (og tidligere) kunnskap i møte med både kunder, kollegaer og ledelse. Det er nyttig å kjenne bransjens forskjellige kriker og kroker, se de lange linjer og forstå sammenhenger bedre.”

Liv Åshild Gilje gikk på Fagskolen i 2012-2013. Hun kom inn i bransjen i 2010 og etter to år ønsket hun seg mer tyngde i jobben sin. Hun jobber nå hos Norli Liertoppen og har også i mange år vært hos Nye Norli Sandvika, som kategoriansvarlig for generell litteratur.

Maren Haugfos

Maren H

”Fagskolen har gitt meg forståelse for økonomi, ledelse og markedsføring som jeg vil kunne bruke i mange sammenhenger. Jeg har også fått større tro på egen kompetanse i jobben. “

Maren Haugfos har vært i bokbransjen i over 10 år. Først som deltid og nå på fulltid som fagansvarlig hos Akademika Holbergs plass.

Pål Stokka

Pål S

”Fagskolen har vært en ekstremt positiv opplevelse for meg personlig og for Vendetta forlag. Det har vært lærerikt og utvidet mitt nettverk i bokbransjen.”

Pål Stokka var med å startet Vendetta forlag for fem år siden og er i dag daglig leder i forlaget. Fra før har han en bachelor i jornalistikk og har jobbet mange år som jornalist.

Synne-Eline Loftesnes

”Året mitt på Fagskolen har gitt meg ny fagleg tyngde som eg kjem til å ha nytte av i arbeidslivet framover. Eg anbefalar eit år på Fagskolen til alle som er nysgjerrig på bransjen eller som kjenner den godt – alle vil få med seg nyttig kunnskap frå studieåret.”

Synne-Eline Loftesnes har jobbet i bokbransjen i mange år. Startet hos Norli Nummer 7 i Bergen i 2006 og begynte hos Tanum Karl Johan da hun flyttet til Oslo i 2008. Jobber som innkjøper og er medlem i bokrådet til Tanum, og hun var også elevrepresentant i Fagskolen’s styre.

Børre Lund

”Fagskolen er med på å skape identitet som bokhandler, og den gir en følelse av bransjetilhørighet og felleskap som vanskelig kan skapes andre steder. Kombinasjonen av de ulike fagene gir en god forståelse av samspillet mellom de store linjene og de små detaljene.”

.
Børre Lund gikk på Fagskolen i 2011/2012. Han begynte hos Norli Trekanten i 2007. Han var i mange år kategoriansvarlig for skjønnlitteratur og dokumentar før han i januar 2013 ble butikksjef hos Norli Sandvika.

Glenn-Vidar Solheim

”Jeg trodde jeg kunne det meste om bransjen, men ble fort overbevist om at jeg hadde mye mer å lære. Et år på skolen har gitt meg en bredere kunnskap og gjort meg sikrere på at jeg kan utvikle meg på flere områder.”

Glenn-Vidar Solheim gikk på Fagskolen 2010/2011. Han har jobbet i bokbransjen siden 1999 først hos H. Andersen Interbok og siden 2000 hos Tanum Oslo City. Han har ansvar for innkjøp av pliktige varer.

Rine Teigen

”Fagskolen har fått meg til å innse bare ennå mer at det er “bokhandler” jeg er. Jeg er stolt av yrket mitt og ser viktigheten av at bokhandel finnes.”

Rine Teigen gikk på Fagskolen 2010/2011. Hun begynte i bokbransjen i 2007 som assisterende butikksjef hos Vivo Grimstad og tok over som butikksjef høsten 2011.

Monica Hasli

”Fagskolen gav meg en bedre forståelse innen økonomi og markedsføring, i tillegg fikk jeg masse nyttige tips innenfor ledelse. Jeg fikk også innblikk i hvordan bokbransjen fungerer, både med tanke på forlag og distribusjon. Dette studiet kan anbefales for alle innen bokbransjen!”

.
Monica Hasli gikk på Fagskolen 2008/2009. Hun begynte på Notabene CC Gjøvik i 1993, da som medarbeider ved siden av studier. Fikk etter noen år tilbud om fast jobb som bokansvarlig, og våren 2009 tok hun over som butikksjef.