Fagene

Butikk og kjededrift

Fagansvarlig:
Rektor Cecilie Brun Løwe

Forelesere:
Tom Blix,
Daglig leder i Sales Support
Representanter fra kjedene
Gjesteforelesere

Faget skal bl.a. gi studentene forståelse for hvordan butikk og kjededrift foregår, hvilke muligheter som ligger i å utnytte butikken som medium, og hvilke muligheter som ligger innenfor kjedenes konsepter. Det vil bli lagt stor vekt på de ansattes mulighet til å øke salg og kundetilfredshet.

Faget er delt opp i enkelttemaer:

 • Salg og kundeservice
 • Key Account Management
 • Kjedepresentasjoner
 • Butikkeksponering

Innhold:

 • Salgs-og kundeforståelse
 • Personlig utvikling for økte salgsresultater
 • Kjøpsmønster
 • Design/butikkmiljø/innredning/belysning
 • Eksponeringens betydning.
 • Aktivitetsplaner/kampanjer.
 • Kjededrift, og hvordan forlag bør tilpasse seg kjedenes konsepter
 • Muligheter innen profesjonalisert KAM-jobbing